Ürün Sorumluluğu

 

Ürünün ömrü boyunca geçirdiği tüm aşamalarda, sağlık, güvenlik ve çevre boyutlarının ele alınmasını öngören yaklaşıma ürün sorumluluğu denmektedir (Bkz. Şekil.1). Bundan dolayı, ürün sorumluluğu, ürünü tasarlayan, geliştiren, üreten, pazarlayan, taşıyan ve kullanan tüm tarafları ilgilendirmektedir.

 

Kansai Altan olarak, ürün sorumluluğunu sadece mevzuata uymak değil, iş stratejimizin bütünleyici bir parçası olarak görüyoruz. Risk değerlendirmesi ve mevzuata uyum temelinde belirlediğimiz hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçiriyoruz. Ürün sorumluluğu uygulamalarında öne çıkan fonksiyonlarımız şunlardır: 

  • Araştırma
  • Satış ve pazarlama
  • Teknik servis
  • Mevzuata uyum
  • Sağlık, güvenlik ve çevre
  • Satın alma
  • Sevkiyat