Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Yüzeye uygulanan yaş boyanın, yüzey gerilimi ve yer çekimi kuvvetleri etkisiyle, yüzeyi kaplayan ince bir filme dönüşmesi. Oluşan filmin kesintisiz ve homojen kalınlıkta olması, iyi bir yayılmanın gerçekleşti,ğini işaret eder.
Terim
Tanım
Transition of wet paint applied on a surface to a thin film layer due to surface tension and gravitational force. If the paint film is continuous and homogeneous, it is said to be good levelling.