Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Yaş boyanın ambalajlanmaya hazır hale geldiğindeki viskozitesi (kıvamı). Aynı zamanda ikmal viskozitesi (İng: Delivery viscosity) olarak da anılır. Bir boyanın ambalaj viskozitesi iki nokta göz önüne alınarak belirlenir:
1)Ambalaj viskozitesi, boya içindeki dolgu, pigment ve taneli katkıların, boyanın raf ömrü boyunca çökmeyeceği kadar yüksek olmalıdır;
2)Ambalaj viskozitesi, uygulama öncesinde eklenecek incelticinin basit bir karıştırmayla homojen biçimde karışmasını sağlayacak kadar düşük olmalıdır.
Boyanın, seçilen yöntemle uygulanmasının en uygun olduğu viskozite (kıvam).
Bir akışkanın, akmaya karşı gösterdiği direncin ölçüsü. Bir akışkanın viskozitesi ne kadar yüksekse, akmaya karşı direncinin o ölçüde fazla olduğu anlaşılır.
Bir organik kaplamanın, depolama sırasında viskozitesinde olabilecek değişikliği öngörmek amacıyla yapılan hızlandırılmış test. Depolama sırasındaki kararlılığı benzeştirmek amacıyla, boyanın sıcaklığı 50 – 60ºC’ ye yükseltilir ve evvelce belirlenmiş bir süre boyunca bu sıcaklıkta tutulur.
Terim
Tanım
Viscosity of wet paint at the stage of packaging. It is also defined as delivery viscosity. Packaging viscosity of a paint is determined considering two points:
1) Packaging viscosity should be high enough to prevent settling of fillers, pigments and additives throughout the shelf life of the paint mixture;
2) Packaging viscosity should be low enough to provide homogeneous and easy mixing of the thinner that is added prior to use.
The most suitable viscosity at which paint can be applied by the chosen method with ease.
Measure of resistance of a fluid against flow. The higher the viscosity of a fluid, the more resistance it has to flow.
Accelerated test for predicting the change in the viscosity of an organic coating during storage. For simulating stability during storage, the paint is kept at 50 – 60ºC for a predetermined time.