Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Kristal suyu içeren magnezyum silikat mineralidir [Mg(SiO10)(OH)2 veya 3Mg.4SiO2.H2O]. Yapraksı, küresel, tabakalı (lamelar) ve lifli görünümlerdeki kristal yapılarda bulunur. Kırılma indisi: 1,54-1,59; özgül ağırlığı: 2,70-2,85; yağ absorpsiyonu: 23-52 g/100 g talk. Boya, astar ve macunların zımparalanabilmesini kolaylaştırır. Yüksek yağ absorpsiyonuna da bağlı olarak boyanın kıvamını artırır, etkin matlaştırma sağlar.
Terim
Tanım
Magnesium silicate mineral containing crystal water Mg(SiO10)(OH)2 or 3Mg.4SiO2.H2O. It is found in spherical, lamellar and fibrous formed crystal structures. Refractive index: 1,54-1,59; specific gravity: 2,70-2,85; oil absorption value: 23-52 g/100 g talc. It enhances sanding of paint, primer and putties. Due to its high oil absorption value, it increases the viscosity of paint and provides active matting.