Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Yaş boya içinde oluşan çözgen buharı veya diğer gaz kabarcıklarının, filmin kuruması sürecinde, filmi terkederken bıraktıkları deliklerin, yayılamayacak kadar akmazlaşan yüzeyde kalarak oluşturdukları bir boya film kusuru. Pinhol kusuru, kaynama adıyla da bilinir.
Uygulanan boyanın film kalınlığı artırıldıkça, film içinde kalan çözgen buharı ve diğer gazların, filmi terketmesi gecikir. Bu süre içinde boya filmi sertleşmekte olduğundan, bir kalınlık değerinin üzerinde, çıkan buhar ve gazların açtığı delikler kalıcı olur. Bu kusur oluşumunun gözlenmeye başlandığı kuru film kalınlığına pinhol limiti denir.
Terim
Tanım
Solvent vapour and other gas bubbles present in wet paint film, tend to make holes while leaving the film during drying process. Drying results in an increase in viscosity, in turn, makes it impossible for paint film to level this holes out and a paint defect called pinholing defect will occur.
When the film thickness of applied paint increases, release of solvent vapour and other gases will be retarded. Since paint film starts to get hardened during this period, the holes formed by solvent vapours and other gases become permanent if the thickness of the film is above a certain limit. The dry film thickness of paint film at which this defect starts to occur is called pinholing limit.