Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Bazı doğal reçinelerle fenol formaldehit ve üreformaldehit reçinelerini iyi çözebilen bir çözgen. Ayrıca, aromatik çözgenlerle karışımları geniş bir çözme aralığı sağlar. Kimyasal adı: n-propil alkol
Kimyasal formülü:
Kaynama noktası: 97,2°C; etere göre buharlaşma sayısı: 16; özgül ağırlığı: 0,804; kırma indisi: 1,3860; parlama noktası: 23°C
Terim
Tanım
Solvent, which dissolves natural resins, phenol formaldehyde and urea-formaldehyde resins. Mixtures with aromatic solvents provide a broad solvency range. Chemical name: n-propyl alcohol
Chemical formula:
Boiling point: 97,2°C; Evaporation number based on the ether: 16; Specific gravity: 0,804; Refractive index: 1,4680; Flash point: 23°C