Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Boya sektöründe nadiren kullanılan alifatik hidrokarbon çözgen.
Kimyasal formülü:
Kaynama aralığı: 94-99°C; etere göre buharlaşma sayısı: 3; özgül ağırlığı: 0,715-0,725; kırma indisi: 1,397; parlama noktası: -5°C
Terim
Tanım
Aliphatic solvent used in coatings industry.
Chemical formula:
Boiling range: 94-99°C; Evaporation number based on the ether: 3; Specific gravity: 0,715-0,725; Refractive index: 1,397; Flash point: -5°C