Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Hemen tüm selüloz türevi reçineleri, polyester, akrilik, kısa yağlı alkid reçinelerini iyi çözen bir ester.
Kimyasal adı: Asetik asit n-bütil esteri
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 126,5°C; etere göre buharlaşma sayısı: 14; özgül ağırlığı: 0,882; kırma indisi: 1,3951; parlama noktası: 25°C
Terim
Tanım
Ester which dissolves almost all types of cellulose derivatives, polyester, acrylic and short oil alkyd resins.
Chemical name: Acetic acid n-butyl ester butile
Chemical formula:

Boiling point: 126,5°C; Evaporation number based on the ether: 14; Specific gravity: 0,882; Refractive index: 1,3951; Flash point: 25°C