Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Üre ve melamin formaldehit reçineleriyle polivinil asetat, polivinil bütiral reçinelerini ve doğal reçinelerini çözen, ayrıca aromatik çözgenlerle birlikte kullanıldığında çok geniş bir polimer grubunu çözebilen bir alkol.
Kimyasal adı: n-bütil alkol veya bütan-1-ol
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 117,7°C; etere göre buharlaşma sayısı: 33; özgül ağırlığı: 1,809-1,811; kırma indisi: 1,3993; parlama noktası: 35°C
Terim
Tanım
Alcohol which dissolves urea/melamine formaldehyde, polyvinyl acetate, Polyvinyl butyral resins in addition to natural resins. It can dissolve a broad range of polymers when used with aromatic solvents.
Chemical name: n-butyl alcohol or butan-1-ol.
Chemical formula:

Boiling point: 117,7°C; Evaporation number based on the ether: 33; Specific gravity: 1,809-1,811; Refractive index; 1,3993; Flash point: 35°C