Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Katkı amacıyla boya formüllerinde kullanılan kuvvetli çözücü keton.
Kimyasal adı: 1-Metil-2-Pirolidon
Kimyasal formülü:
Kaynama noktası: 202°C; etere göre buharlaşma sauısı: 360; özgül ağırlığı: 1,028: kırma indisi: 1,4680; parlama noktası: 91°C
Terim
Tanım
Ketone used as an additive in paint formulations.
Chemical name: 1-methyl-2-pyrrolidone
Chemical formula:
Boiling point: 202°C; Evaporation number based on the ether: 360; Specific gravity: 1,028; Refractive index: 1,4680; Flash point: 91°C