Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Evin parke, duvar, kapı gibi kısımlarıyla; mobilya, beyaz eşya; elektronik eşya gibi evde kullanılan nesnelerin boyalı yüzeylerini tahrip etme riski olan deterjan, alkol, amonyak, sodyum hipoklorit, sabun, yağ, sirke, vd. kimyasallar.
Organik kaplama filmlerinin, kullanım ömürleri boyunca maruz kalmaları olası kimyasal maddelere karşı göstermeleri öngörülen direnç. Sınai boyalar için çeşitli asit dirençleri, alkali dirençleri, yakıt ve çözgen dirençleri; evlerde kullanılan boyalar için de, alkol, ketçap, yağ, ter, salça dirençleri bu kapsamda sayılabilir.
Boyanın uygulanması sonucunda oluşan filmin, kendisinden beklenen kimyasal dirençlere ulaşabilmesi için gerekli kuruma ve sertleşme durumu kimyasal kuruma, bu durumun oluşacağı süreyse kimyasal kuruma süresi adı verilir. Kimyasal kuruma süresi, boya filminin kimyasal direnci ölçülerek belirlenir.
Muskovit adı verilen kayaçlarda bulunan ve ağırlıklı olarak alüminyum potasyum silikat (Al3KSi3H2O12)’tan oluşan bir mineral. Rengi açık kahverengi; yapraksı yapılı; kırma indisi: 1,58-1,61; özgül ağırlığı: ~2,80; yağ absorpsiyonu: ~65 g/100 g mika. Boyalarda sınırlı bir kullanımı vardır.
Terim
Tanım
Chemicals; detergents, alcohols, ammonia, sodium hypochloride, soaps, oils, vinegar etc.; that have destructive effects on coated surfaces of household objects such as furniture, home appliance, electronic devices and parts such as flooring, walls and doors etc.
Resistance of organic coating films to possible effects of chemical substances that they are exposed to throughout their service lives. For industrial coatings various acid resistances, alkaline resistances, fuel and solvent resistances; and for domestic coatings alcohol, ketchup, oil, sweat, tomato paste resistances can be mentioned among chemical resistances.
State of dryness and hardness needed for a coating film to reach the expected chemical resistance is called chemical drying, and time period needed to achieve chemical drying is called chemical drying time. Chemical drying time is determined by measuring the chemical resistance of the coating film.
A mineral found in muscovite rocks. It’s primarily composed of aluminum potassium silicate (Al3KSi3H2O12). Mica will appear in light brown and in platelet form. Refractive index:1,58-1,61; Specific gravity: ~2,80; oil absorption value: ~65 g/100 g mica. Its use in paint industry is rare.