Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Dispersiyon işlemi sonucunda elde edilen tanecik büyüklüğü aralığının üst sınırı. Örneğin, Ezme inceliğinin belirtilmesinde iki ölçek yaygın olarak kullanılır: Mikrometre temelindeki metrik ölçek ve Hegman ölçeği. Örneğin, bir pigment pastasındaki veya bir boyadaki taneciklerin hemen hemen tümünün 25µm veya daha küçük boyutta olması durumunda, ezme inceliği, metrik ölçekte 25µm, Hegman ölçeğinde 6 olarak belirtilir.
Terim
Tanım
Upper limit of particle size range obtained after dispersion. Fineness of grind is usually stated using two gauges: Metric gauge based on micrometer and Hegman gauge. e.g, in the case that almost all the particles in a pigment paste or coating are 25µm or smaller, fineness of grind is 25µm in metric gauge and 6 in Hegman gauge.