Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Rombik yapılı kireç taşı (CaCO3) cevheri. Kırma indisi: 1,60; özgül ağırlığı: 2,70-2,71; yağ absorpsiyonu:17±2 g/100 g kalsit. Cevherin öğütülmesiyle elde edilen dolgu özellikle inşaat boyalarında yaygın olarak kullanılır.
Terim
Tanım
Calcite is the ore of lime stone (CaCO3) with rombic structure. Refractive index: 1,60; specific gravity: 2,70-2,71; oil absorption: 17±2 g/100 g calcite. Extender obtained by grinding of the ore, is widely used especially in architectural coatings.