Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Sertleşmiş boya filminde, içi gaz veya sıvı dolu kabarcıkların oluşması. Uygulanma yüzeyinde noktasal korozyonun gelişmesi; uygulanma yüzeyi üzerinde veya yaş boyanın içinde suda çözünebilen tuzların bulunması, boya filminde, içi sıvı dolu kabarcıkların oluşumuna yol açan sebepler arasında anılabilir. Ayrıca, başta fırın kurumalı boyalarda, kalın boya filmini aşıp çıkamayan çözgenlerin varlığı gibi nedenler de içinde gaz bulunan kabarcık oluşumuna yol açarlar. Kabarcık oluşumu, boyanın koruyucu ve süsleyici işlevlerini azaltan bir film kusurudur.
Terim
Tanım
Formation of blisters filled with gas or liquid on a dried coating film. Main reasons for liquid filled blisters could be development of local corrosions on the application surface and existence of water soluble salts in wet paint or application surface. In addition, for especially oven dried coatings, factors such as existence of solvents that are unable to pass the thick coating film can cause gas filled blisters. Blistering is a defect that hinders the protective and decorative functions of the coating.