Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Term
Terim
Tanım
Zımparalama işlemi ahşap, boyalı veya metal yüzeylerden zımpara kâğıdı ile mekanik olarak malzeme alma işlemidir. Boya sanayiinde zımparalama, genellikle yüzeyleri boyaya hazırlamak amacıyla yapılır. Böylelikle, hem yüzeydeki fiziksel kusurların ve yapışmayı zayıflatabilecek kirliliklerin giderilmesi hem de oluşturulan pürüzlülükle yüzey alanı artırılarak yapışmanın güçlendirilmesi amaçlanır.
Terim
Tanım
Sanding is mechanically removing a layer of material from a wood, coated or a metal surface by using sandpaper. Sanding is performed to prepare surfaces to application in paint industry. Thus, by sanding, physical imperfections on the surface and deposited grease that can reduce surface adhesion can be removed. Since, sanding increases surface area by making the surface rougher, adhesion improves further.