Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Yoğuşmasız nem testi için, sabit sıcaklık kabinleri kullanılır ve paneller kabın içinde asılı tutulurlar. Kabin içindeki hava, yine test sıcaklığında neme doymuş durumdadır. Bu durumda, kabin içindeki havayla aynı sıcaklıkta olan panellerin yüzeylerinin bazı kısımlarında, rastlantısal olarak, yoğuşma sonucu gerçekleşen su filmleri oluşur. Dolayısıyla testin “yoğuşmasız” nem testi olarak anılması yanıltıcı olmamalıdır. Yoğuşmalı ve yoğuşmasız testler arasındaki fark, panellerin, birincisinde sürekli, ikincisinde yer yer ve zaman zaman su filmiyle kaplı olmasıdır. Yoğuşmasız nem testinin de süre ve sıcaklıkları, yoğuşmalı nem testinde belirtilen değerler civarında tutulabilir. Bu testlerde, denenen boyanın, performansı bilinen referans bir boyayla birlikte test edilmesi doğru olur.
Ayrıca Bkz. Yoğuşmalı nem testi
Terim
Tanım
In non-condensing humidity test panels are suspended in the constant temperature cabinets. The air inside the cabinet should be saturated. In this stage, condensation leads to formation of random water films on panels which are also at the same temperature with the inside air. Calling this test non-condensing should not be misleading. Difference between condensing and non-condensing humidity test is, a continuous film formed on panels in the former test whereas random (from place to place or time to time) film formation is seen on the latter test. Temperature and humidity of non-condensing humidity test can be kept in the same range in condensing humidity test. In these tests, it is advisable to evaluate performance of a coating with respect to reference paint.
See Also Condensing humidity test