Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Organik kaplamaların su direncini ölçmekte kullanılan hızlandırılmış testlerden biri olan yoğuşmalı nem testi, yan duvarları test panellerinden oluşan ve içinde, test sıcaklığında ve neme doymuş durumda hava bulunan test kabinlerinde yapılır. Kabin içi sıcaklığın, kabin dışı sıcaklığa göre en az 10ºC daha yüksek olması sağlanarak, kabindeki hava içinde doygunluk derişiminde bulunan su buharının, boyalı kısmı içe bakan panelin yüzeylerinde yoğuşması sağlanır. Böylelikle, panellerin boyalı yüzeyleri, tüm test süresince ince bir nem tabakasıyla kaplı halde kalır. Testler, 40ºC ile 60ºC arası sıcaklıklarda ve genellikle 5 – 20 gün arası sürelerde uygulanır.
Ayrıca Bkz. Yoğuşmasız nem testi
Terim
Tanım
Accelerated test for measuring the water resistance of coatings were preformed in test cabinets where the sides of the cabinets are covered with test panels and inside is filled with saturated air at test temperature. Adjusting inside temperature of the cabinet by at least 10ºC higher than outside temperature, condensation of the water vapour in cabinet atmosphere, on the coated surface facing inside is accomplished. Hence, a thin boundary layer is deposited on the coated side of the panel, throughout the test. Condensing humidity tests are carried out at temperatures between 40ºC and 60ºC and for 5 to 20 days.
See Also Non-condensing humidity test