Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Malzemelerde mükemmel homojenlikten söz edilemeyeceği için, her alaşımın veya tek elementten oluşan ama bir ölçüde safsızlık içeren her metalin yüzeyinde, çok sayıda bölgesel anodik ve katodik kısım mevcuttur. Yani, , farklı malzeme bileşimlerine ve dolayısıyla da farklı yükseltgenme potansiyellerine sahip olan bu komşu bölgeler bir pilin karşıt elektrodları gibi davranmaya uygundurlar. Metalin yüzeyinde, nem filmi düzeyinde de olsa bir sıvı tabakası oluşuyorsa, bu sistem bir pil gibi çalışabilir. Böyle bir pil “yerel korozyon pili” olarak anılır.
Terim
Tanım
Since a complete homogenization is impossible in materials, there are many anodic and cathodic regions on a surface of every alloy or metal composed of single element but containing a certain amount of impurity. Hence, these neighbouring regions that have different compositions and therefore different oxidation potentials are prone to act as electrodes of a cell. If a liquid layer, even as little as a humidity layer is formed on a metal surface, this systems act as a cell. This type of cell is called as local corrosion cells.