Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir boya gamını oluşturan katmanlar olarak, birbiri ardısıra uygulanan katların aralarında yetersiz yapışma kuvvetinin gözlenmesiyle belirlenen boya kusuru. Birbirleriyle kimyasal uyuşurluğa sahip olmayan katların ardışık uygulanması; alt katların aşırı pişirilmesine bağlı olarak yüzey aktif bileşiklerin parçalanması gibi nedenler, tipik ara kat yapışması sorunu yaratan etkenler arasında sayılır.
Bir yüzey üzerine uygulanan ve sertleştirilen organik kaplama filminin yüzeye yapışma derecesinin ölçülmesi amacıyla yapılan bir test. Boya filmi bir bıçakla derinlemesine çizildikten sonra, yüzeyine yapışkan bir bant yapıştırılır. Hızla çekilen bantla birlikte, boya filminin de yüzeyden ayrılıp ayrılmadığı, ayrıldıysa ne oranda ayrıldığı ölçülerek boyanın yüzeye yapışma kalitesi belirlenir.
Bir katı ile bir sıvı, ya da bir katı ile bir başka katı yüzeyin, aralarındaki çekim kuvvetlerinin etkisiyle birbirlerine bağlanması. Yapışmaya yol açan bileşenler (a) mekanik bileşen, (b) kimyasal bileşen, (c) dispersiyon bileşeni, (d)elektrostatik bileşen ve (e) diffüzyon bileşeni olarak sayılabilir. Herhangi bir yapışma olgusunda, bu bileşenlerin bir kısmı ya da tümü rol oynar.
Başta polietilen, polipropilen gibi poliolefinik yapılı plastik yüzeyler ve bazı alüminyum alaşımları olmak üzere, yapışma sağlanması güç kimi yüzeylere, müteakip katların yapışmasını sağlamak amacıyla ince bir kat halinde uygulanan astarlar (Örneğin: klorlanmış poliolefin, organosilan, polibinilbütiral esaslı astarlar).
Terim
Tanım
Coating defect described by the insufficient adhesion observed between the successive layers of a coating system. Successive application of chemically incompatible layers, and degradation of surface active compounds due to overbaking of lower layers can be typical factors causing intercoat adhesion failure.
Test performed to measure the degree of adhesion of the organic coating film to the surface after application and drying of the coating. Adhesion performance is checked by adhering a tape to the thoroughly cut coating film and pulling away rapidly to determine whether the coating comes off and if it does, to what extent it does.
State in which two surfaces (i.e., solid-liquid or solid-another solid) held together by attractive forces. Components that results in adhesion are: (a) mechanical component, (b) chemical component, (c) dispersion component, (d) electrostatic component and (e) diffusion component. In any adhesion event, all or some of the components play a role.
Primers applied as a thin layer to promote interlaminar adhesion on surfaces difficult to adhere. The surfaces difficult to adhere are mainly polyolefinic structured plastic surfaces like polyethylene and polypropylene etc. and some aluminium alloy surfaces. Examples of adhesion promoters are chlorinated polyolefin, organosilanes and polyvinylbutyral based primers.