Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Karbon-karbon bağlarından oluşan ana zincirleri üzerindeki çift bağların, “birer atlamalı” dizildiği (C–C=C–C=C– gibi) yağ asitleri. Örneğin eleostearik asit, likanik asit gibi. Eşlenik yağ asitleri de denir.
Poliollerle esterleşerek yağları oluşturan asitler. Büyük bölümünü, gliserinle esterleşerek bitkisel yağları oluşturan “bitkisel yağ asitleri” oluşturur. Tek asit fonksiyonlu olup çoğu 18 karbonlu birer zincir olan bitkisel yağ asitleri, içerdikleri C=C bağ sayısına bağlı olarak kurutan, yarı kuruyan, kurumayan yağların oluşmasına yol açarlar. Boya sektöründe, alkid reçinesi üretiminde yaygın kullanılırlar.
Terim
Tanım
Fatty acids containing double bonds separated from each other by one single bond on their main molecule chain that is composed of carbon-carbon bonds. e.g., eleostearic acid, licanic acid etc.
Acids that form oils by esterification with polyols. Majority of fatty acids are “vegetable fatty acids” which form vegetable oils by glycerol esterification. Monofunctional vegetable oils having 18 Carbon chain in their backbone are classified according to the number of C=C bond they have, as drying, semi-drying and non-drying. Fatty acids are widely used in paint industry for alkyd resin production.