Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Demir esaslı ya da hafif alaşımlı metal yüzeylere 4-7 mm gibi düşük kurufilm kalınlıkları verecek şekilde uygulanan bir korozyon önleyici astar. İlk uygulamalar, astarın, boyanacak nesne üzerine akıtılmasıyla yapıldığı için yıkama astarı (wash primer) olarak anılmaktadırlar. Yıkama astarları, temel bağlayıcı olarak kullanılan polivinil bütiralin yanısıra epoksi ve fenolik reçineler kullanılarak formüle edilirler. Geleneksel olarak antikorozif çinko kromat pigmentini, Cr+6’nın yarattığı sağlık ve çevre zararı nedeniyle de son 20 yıldır bunun yerine çinko fosfat pigmentini, içerirler. Metal yüzeyle benzersiz yapışmasını sağlaması için bu astarlar asit katalizörle katalizlenirler. Kalıntı asit içerebilen yıkama astarı filmlerinin üzerine bazik bağlayıcılı katlar uygulanması, ara kat yapışma sorunlarının oluşması riski dolayısıyla, dikkatle yaklaşılması gereken bir uygulamadır.
Terim
Tanım
Anti corrosive primer applied on ferrous or light alloy surfaces at 4-7 mm dry film thickness. Since first applications were done by washing the object with the primer, they are called “wash primers”. Wash primers are formulated with polyvinylbutyral as well as epoxy and phenolic resins. In the last two decades, wash primers included zinc phosphate pigments instead of zinc chromates due to hazards caused by Cr+6 to the environment and human health. Wash primers are catalyzed with acid-catalysts for a good adhesion on the metal surface. Applying layers with basic resins on the wash primer films with acid molecules left inside may result in intercoat adhesion failure. Therefore, attention should be paid to wash primer application.