Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Herhangi bir sıvının yüzeyini azaltmaya çalışan kuvvete verilen ad. Bütün sıvılarda şiddeti sıvının türüne göre değişen moleküller arası çekim kuvvetleri (kohezyon kuvvetleri) bulunmaktadır. Sıvılarda iç kısımlarda (sıvının çeşitli derinliklerinde bulunan) moleküller, çevresindeki komşu moleküller tarafından her yönden eşit olarak , diğer bir ifadeyle küresel simetrik şekilde, çekim kuvvetlerinin etkisi altında bulunurlar. Böylece sıvı içerisindeki bir moleküle etkiyen kuvvetler birbirlerini dengeler. Oysa sıvının yüzeyinde bulunan bir molekül (sıvı- buhar ara yüzeyi göz önüne alındığında) buhar fazındaki yoğunluk sıvı fazdan düşük olduğundan, sadece yüzeyin altındaki moleküller tarafından sıvının içerisine doğru çekilirler. Sıvının iç kısmındaki molekülleri yüzeye çıkararak sıvının serbest yüzeyini artırmak için, sıvı molekülleri arasındaki kohezyon kuvvetlerine karşı iş yapılmalıdır. Bunun sonucu olarak sıvının yüzey bölgesinin molar serbest enerjisi , sıvının diğer kısmının molar serbest enerjisinden yüksektir (Not : Yüzey geriliminin bir diğer tanımı da, sıvının birim yüzey alanı başına düşen yüzey serbest enerjisi olarak yapılır).
Yüzey geriliminin ölçümünde kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Boya sektöründe bu yöntemlerden dördü yaygın olarak kullanılır.
(a) Sıvı boyalar için Du Noüy Halka Yöntemi
(b) Sıvı boyalar için Wilhelmy Levha Yöntemi
(c) Sıvı boyalar için Temas Açısı Ölçüm Yöntemi
(ç) Sertleşmiş boya filmleri için Test Mürekkepleriyle Ölçüm Yöntemi.
Terim
Tanım
Forces which tend to reduce surface area of any liquid. Depending on the type of liquid, all liquids have intermolecular attractions. Molecules deep within a liquid, are attracted equally in all directions by similar neighbouring molecules. Hence, they are in a stage of balanced equilibrium with their surroundings. Nevertheless, a molecule at the surface (the vapour-liquid interface) is pulled only by the molecules under and near and not by those above, due to the fact that vapour phase density is much lower than that of liquid phase. Work should be done against cohesion forces between liquid molecules, to increase the free surface area by taking the molecules to the surface from bulk liquid. Consequently, molar free energy of surface is higher than molar free energy of other parts of liquid. (Note: Another definition of surface tension is the free surface energy per unit surface area of liquid).
There are various methods to determine the surface tension of liquids. Four of them is frequently used in paint industry.
(a) Du Noüy Ring method for liquid paints.
(b) Wilhelmy plate method for liquid paints.
(c) Measuring the contact angle for liquid paints. (Sessile drop method)
(d) Test ink method for cured paint films