Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Konvansiyonel havalı tabancalarda 2,5-5,5 atm arası basınçlarda yapılan hava beslemesi yerine 0,2-0,7 atm arası basınçlarda havanın yüksek miktarlarda beslenmesiyle çalışan püskürtme tabancaları. Tabanca içindeki özel kanallar düşük basınçlı havanın yeterli atomizasyonu yapmasını sağlamakta; düşük basınç da, “geri sıçrama etkisi”ni azaltarak “aktarım etkinliği”ni artırmaktadır.
Terim
Tanım
Using 0.2-07 atm pressure instead of 2.5-5.5 atm air in conventional spray guns. But the volume of the low pressure air made is higher. Special channels in the spray gun allow the adequate atomization of low pressure air. Therefore, bounce back effects are reduced and transfer efficiency is increased at low pressure.