Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Akışkanların kıvamlarını (viskozitelerini) ölçmek amacıyla kullanılan cihazların genel adı.
Terim
Tanım
General name of equipment used to measure viscosity of fluids.