Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Birbiriyle aynı hacim içinde karıştırılan iki ya da daha fazla maddenin kararlı ve homojen bir karışım oluşturabilme yatkınlığı. İki ya da daha fazla maddenin ters yöndeki yatkınlığı da “uyuşmazlık olarak adlandırılır.
Terim
Tanım
Inclination of two or more substances mixed with each other to form a stabile homogenous mixture. Negative inclination between two or more substances is called “incompatibility“.