Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Uçakların iç ve dış yüzeyleriyle çeşitli parçalarının boyanmasında kullanılan astarlar, son katlar ve özel amaçlı boyalar. Uçaklarda, yüksek mekanik dayanımı en düşük yoğunluklu malzemeyle karşılama gereği, aluminyum alaşımlarının, komposit plastiklerin, titanyumun yüzey olarak kullanımı yaygındır. Uçuşlarda, bulut koruması olmaksızın yoğun UV maruziyeti söz konusudur. Ayrıca, boyalı yüzeylerin kısa süreler içinde büyük sıcaklık değişimlerini yaşaması da bir başka önemli parametredir. Bu nedenlerle, uçak boyalarında, yüzeye çok iyi yapışan astarlar ve gerek UV dayanımı gerekse esnekliği çok yüksek özel son katlar kullanılır.Alüminyum ve alaşımları kullanım yaygınlığının temel sebepleri düşük yoğunlukta ve yüksek mekanik dayanımda (veya dayançta) olmaları, yüksek korozyon dirençleri ve üretim kolaylıklarıdır. Alüminyumun yanı sıra, çeşitli mühendislik polimerleri ve takviye elemanları kullanılarak yapılan kompozit (bileşik) malzemeler, ayrıca, magnezyum, titanyum ve çelik de kullanılmaktadır.
Terim
Tanım
Aerospace coatings include primers, top coats and specialty coatings to paint the interior and exterior surfaces as well as various parts of airplanes. Need for high mechanical strength neccessitates the use of low density materials, made use of aluminium alloys, plastic composites and titanium widespread in aerospace coatings. During flights, airplanes are subjected to high grade UV exposure without protected by clouds. Moreover, sudden temperature change is another important parameter. Therefore, in aerospace coatings, primers with good surface adhesion as well as topcoats with high UV durability and flexibility are employed. Aluminium and alloys are preferred because of their low density and high mechanical strength in addition to corrosion resistant nature and their ease of production. Together with aluminium, composite materials produced from different types of engineering polymers and reinforcing materials, magnesium, titanium, and steel are used.