Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Oda sıcaklığında çapraz bağlanma tepkimesi verebilen reaktif gruplara sahip bağlayıcıların aynı kap içinde depolanması, karışımın, kısa sürede jel olmasına yol açar. Bu nedenle, reaktif grup içeren bağlayıcıların, iki ayrı bileşenin içinde yer aldığı kaplamalara bu ad verilir. Yaygın olarak 2K boyalar, 2K vernikler vb. biçiminde de anılırlar. Reaktif grupların kendi başlarına oda sıcaklığında tepkimeye girmeyip bir katalizör varlığında tepkime verdikleri durumlarda, ikinci bileşenin içinde katalizör depolanabilir. Nadir durumlarda da hem reaktif grupların, hem de katalizörün ayrı depolanması gerekir.
Terim
Tanım
Storage of binders, having reactive groups that give crosslinking reactions at room temperature, in the same container leads to gelation. Containers that contain binders with reactive groups and stored in separate containers are called two-pack coatings. They are widely named as 2K coatings or 2K varnishes etc. In cases when reactive groups react in presence of a catalyst, the catalyst is stored in the second component. In some rare situations, both reactive groups and catalyst need to be stored separately.