Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Formaldehitle bütiraldehidin tepkimesi sonucunda elde edilen poliol. Alkid reçinelerinin ve izosiyanat prepolimerlerinin üretiminde kullanılır.
Kimyasal adı: 1,1,1-Trimetilolpropan

Kimyasal formülü:

Erime noktası: 58,8°C; kaynama noktası: 295°C

Terim
Tanım
Polyol synthesized by reaction of formaldehyde with butyraldehyde. Trimethylolpropane is used in the production alkyd resins and isocyanate prepolymers.
Chemical name: 1,1,1- Trimethylolpropane

Chemical formula:

Melting point: 58,8°C; Boiling point 295°C