Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Yağdan ve kirden arındırılmış metal yüzeyleri boyaya hazırlamak için, boya uygulamasına geçilmeden önce yüzeylere ön işlem uygulanır. Cr+6 kullanımının sınırlandırılmasının ardından, kromat kaplamaların yerini fosfat kaplamalar almıştır. Bunların arasında, en iyi korozyon direncini ve en uygun boya yapışma yüzeyini sağlayanlar, trikatyonik fosfat (çinko–nikel–mangan fosfat) kaplamalardır. Fosfat kaplamalar, daldırma ya da püskürtme yöntemiyle uygulanabilirler. Oluşan metal fosfat kristallerinin biçimleri, uygulama yöntemine göre değişir. Daldırma uygulamalarında kristaller metal yüzeyini balık pulları gibi dizilmiş koruyucu bir zırh biçiminde kaplarlar. Püskürtme uygulamaları sonucunda ise, metal yüzeyine dik, iğnemsi yapılı metal fosfat kristalleri oluşurlar. Buna bağlı olarak, daldırma yöntemi hem daha geçirimsiz, dolayısıyla pas direnci daha yüksek fosfat kaplamalara yol açar hem de taş çarpması gibi etkenlerin etkisiyle daha zor tahrip olurlar.
Terim
Tanım
Surfaces cleaned from oil and dirt are pretreated before paint application. Since use of Cr+6 is restricted, it’s been superseded by phosphate coatings. Among phosphate coatings, the best corrosion resistance and surface adhesion are achieved by tricationic phosphate coatings (zinc-nickel-manganese phosphate). Phosphate coatings can be applied by dipping or spraying. Shape of the formed metal phosphate crystals depends on the application method. In dipping, crystals cover the metal surface as a protective shield made of ordered fish scales. In spray applications, acicular (perpendicular to metal surface) metal phosphate crystals are formed. Therefore, by dipping method, impervious and high corrosion resistant phosphate coatings with high stone chip resistance are formed.