Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Toz kuruması, uygulanan yaş boyanın üzerine düşebilecek tozun, boya filmine kalıcı biçimde yapışmaması için geçmesi gereken en kısa süre olarak tanımlanır. Çok kullanılan bir test yöntemi, işaret parmağıyla hafifçe dokunulduğunda boyanın ele bulaşmadığı süreyi “Toz Kuruma Süresi” olarak tanımlamaktır. Bu yöntem kullanılacaksa, teste başlamadan işaret parmağının asetonlu bir bez kullanılarak silinmesi, parmak üzerindeki nemin ve cilt yağının alınması doğru olur. Daha nesnel bir diğer yöntemse şudur: Boya yüzeye uygulandıktan sonra kronometre çalıştırılır. Bu arada, pamuk kütlesinden alınan küçük tiftikler yaş boya yüzeyine yaklaşık olarak 15 cm yükseklikten bırakılır. 10 saniye sonra, boyalı yüzey üzerinde duran pamuk hafifçe üflenir. Pamuk, kalıntı bırakmadan yüzeyden uzaklaşıyorsa kronometre durdurulur. Ortam sıcaklığı not edilerek toz kuruma süresi belirlenmiş olur (“Toz Kuruma Süresi = 25°C’de 5 dakika” gibi).
Terim
Tanım
Dust free drying is defined as the shortest time which a dust dropped on a wet film will no longer stick to the surface. Tipping gently with the point finger on the film and the time at which paint does not adhere to the finger is the most frequently used test method to define dust free drying time. If this method is employed, before starting, the point finger should be wiped with a rag wet with acetone and the dampness and skin oil on the finger should be removed. A more practical method is starting a stopwatch after paint is applied. Cotton fibers are dropped on the wet test film from a height of 15 cm. After 10 seconds, cotton fibers are tried to removed by blowing over the test film. If no marks are left on the film, then stopwatch is stopped. Time passed is determined as dust free drying time and it is recorded with the ambient temperature. (e.g., Dust-free drying=5 minutes at 25°C)