Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Aromatikçe zengin petrolden ve kömür katranından elde edilen boya çözgeni.
Kimyasal formülü:


Kaynama aralığı: 110-111°C; eter’e göre buharlaşma sayısı: 6; özgül ağırlığı: 0,871; kırma indisi: 1,4969; parlama noktası: 6°C
Organik kaplama sektöründe en yaygın olarak 2,4 ve 2,6 izomerlerinin % 80, % 20 karışımı kullanılan poliüretan ham maddesi.
Kimyasal formülü:

Terim
Tanım
Paint solvent obtained from coal tar and petroleum rich in aromatics.
Chemical formula:


Boiling range: 110-111°C; Evaporation number based on the ether: 6; Specific gravity: 0,871; Refractive index: 1,4969; Flash point: 6°C
Polyurethane raw material which is commonly used in coating industry as a mixture of 2,4 and 2,6 isomers with a ratio of 80% and 20%, respectively.
Chemical formula: