Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Telgraf kusuru, boyanın sertleşme/kuruma süreci sonrasında, boyanan yüzeyin dokusunun boyanın üst yüzeyine yansımasıdır. Bazen, boyanan yüzey üzerindeki parmak izlerinin, su lekelerinin ya da zımpara izlerinin boya yüzeyine yansıması da telgraf kusuru olarak adlandırılır, ancak bu kusurlar genellikle yüzeyin ıslatılamamasından kaynaklanan görüntülerdir. Normal olarak telgraf kusuru yüzey üzerindeki veya yüzeyin bir kısmı üzerindeki sıcaklık ya da derişim farklılıklarının yol açtığı bölgesel yüzey gerilim farklılıklarından kaynaklanır. Örneğin, levha biçimindeki bir metal parçanın fırınlanması sırasında, varsa, arkasındaki takviye elemanı, o kısmın geç ısınmasına ve dolayısıyla yüzey geriliminin yüksek kalmasına yol açar. Böyle bir durumda, yüksek yüzey gerilim bölgesine doğru oluşacak boya hareketlenmesi nedeniyle (Marangoni Olayı), takviye elemanının üzerindeki boya film kalınlığının daha yüksek olması beklenir.
Terim
Tanım
Telegraphing is the revealing of surface of the coated part of the substrate through the coating. Sometimes, the showing through of fingerprints, water spots or sanding marks on the substrate is called telegraphing. But these defects are usually manifestations of dewetting. Telegraphing is normally caused by surface tension gradients on the part of the substrate due to the concentration or temperature changes. For instance, when baking a sheet metal surface, if there is a reinforcment element, it will cause that part to have a lower temperature and therefore a higher surface tension. In this case, due to movement towards the high surface tension region (Marangoni effect), paint film above the reinforcement element will be higher.