Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir ürün ya da hizmetin tasarlanması sırasında, ürünün ya da hizmetin sahip olması öngörülen özellikler toplamının ortaya çıkardığı kalite. Örneğin, bir pizza şirketi, tipi ve içeriği tanımlanmış 10 çeşit pizza için internetten sipariş alıp, şehirdeki tüm adreslere 20 dakikada ve sıcak ve hijyenik ürün teslimatı yapmak biçimindeki bir hizmet tasarımıyla kurulabilir. (Bkz.Soyulabilir boyalar). Buna karşın başka bir pizzacı, sıcaklığı yaz-kış 25ºC olan ve masalarında vazo içinde taze çiçek bulunan salonunda, içeriğini müşterinin seçerek belirleyeceği pizzaları en geç 15 dakika içinde masaya servis etmek tasarımıyla kurulmuş olabilir. İki hizmet arasındaki fark, tasarım kaliteleri arasındaki farktan kaynaklanmaktadır.
Ayrıca Bkz. Üretim kalitesi
Terim
Tanım
Total quality arisen from the predicted qualifications of a product or a service during the design stage. For instance, a pizza shop could be founded to take orders of 10 different pizzas of which ingredients are predefined, via internet and deliver these orders to all locations in the city within 20 minutes in a hot and hygienic condition. (See Peelable coatings). On the other hand, another pizza shop, could be founded to serve pizzas in the shop in which its temperature is held constant in summer and winter at 25ºC and there are fresh flowers in a vase at each table. Customers choose the ingredients of pizza and they will be served at most 15 minutes. The difference between two services is stem from the difference between their design qualities.
See Also Production quality