Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Boya filminin yüzey geriliminin, suyunkinden çok düşük olması ve filmin suda çözünen unsurlar içermemesi gibi özellikleri, suyun boya filmini ıslatmasını güçleştirir. Boya filminin su tarafından ıslatılma güçlüğünü anlatmak için, bazen, boya filminin suyu itici özellikte olduğu da söylenir.
Terim
Tanım
Wetting of paint film becomes difficult when surface tension of paint film is lower than that of water and the paint film does not include any water-soluble impurities. In order to specify the difficulty of wettability of paint film, sometimes paint film is defined as water repellent.