Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Aromatikçe zengin petrollerin damıtılmasında, 226-285°C aralığında kaynayarak ayrıştırılan bir karışım çözgen. Etere göre buharlaşma sayısı:>1000; özgül ağırlığı: 0,990; kırma indisi: 1,591; parlama noktası: 102°C
Aromatik ağırlıklı petrol damıtma ürünlerinin bir karışımı. Kimyasal yapısı: Net bir kimyasal yapıdan söz edilemez. Kaynama aralığı: ~180-210°C; etere göre buharlaşma sayısı: 115 (Solvesso 150 için), 148 (Shelsol AB için); özgül ağırlığı: 0,894-0,895; kırma indisi: 1,512; parlama noktası: 62°C
Aromatikçe zengin petrollerin damıtılmasındai 150-195°C aralığında kaynayarak elde edilen bir karışım çözgen. Etere göre buharlaşma sayısı: 35-46 arasında; özgül ağırlığı: 0,872—0,875; kırma indisi: 1,50; parlama noktası: ~42°C (Ticari örnekler: Solvesso 100, shelsol A, vd.)
Terim
Tanım
Mixture of solvents obtained at 226-285°C interval during distillation of aromatically rich petroleum. Evaporation number relative to ether: >1000; specific gravity: 0,990; refractive index: 1,591; flash point: 102°C
Mixture of distillation products composed predominantly of aromatics. Chemical structure: No definite chemical structure.
Boiling range: ~180-210°C; Evaporation number based on the ether: 115 (for Solvesso 150), 148 (for Shelsol AB); Specific gravity: 0,894-0,895; Refractive index: 1,512; Flash point: 62°C
Solvent mixture obtained in a boiling range of 150-195°C during distillation of petroleum products rich in aromatics. Evaporation number based on the ether: 35-46; Specific gravity: 0,872-0,875; Refractive index: 1, 50; Flash point: ~42°C. (Commercial samples: Solvesso 100, Shelsol A etc.)