Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Silikanın etil gruplarıyla tepkimesi sonucunda elde edilen, yüksek korozyon direnci sağlayan kaplama bağlayıcısı grubu. En yaygın kullanılan örneği tetraetilortosilikat monomeridir. Çinko yüklemeli sulu astarların yapımında kullanılırlar.
Yer kabuğunda en fazla bulunan mineral olan silikondioksit, SiO2, bileşiğinin kısaltılmış adı. Boya sanayiinde, organosilikon bileşiklerin yakılmasıyla elde edilen ve çok gözenekli olan pirojenik (yakmayla oluşturulan) silika ve kolloidal silika, boyanın akma, yayılma, çökme davranışlarını ayarlamak için kullanılır. Mikron boyutunda öğütülen, daha iri silika tozları boyanın matlaştırılmasında katkı olarak kullanılır. Uygun çözgen ve/veya reçine ortamlarında nano boyutunda çöktürülen silika ise, boyanın çizilme ve yanma dirençlerini artırmada kullanılır.
Boya sektöründe, matlaştırıcı katkı olarak, amorf yapılı kuvarsın öğütülmesiyle elde edilen kuvars unu yaygın biçimde kullanılır. Yine SiO2 yapılı diatome toprak da aynı amaçla kullanılır. Ayrıca, silisyum tetraklorür (SiCl4)’ün yakılmasıyla elde edilen pirojenik silika (SiO2) da boyada reoloji düzenleyici katkı olarak kullanılır.
Sodyum ve Potasyum Silikatlar gibi alkali metal silikatlar sınırlı ölçüde de olsa inorganik boya bağlayıcısı olarak kullanılırlar. Ayrıca, etil silikat da, başta yüksek korozyon dirençli çinkoca zengin astarlar olmak üzere, korozyon önleyici boyalarda bağlayıcı olarak kullanılır.
Terim
Tanım
Group of coating binders that is obtained by reaction of silica with ethyl groups and that provides high corrosion resistance. Most widely used example is tetraethylorthosilicate monomer. They are used in production of zinc-rich waterborne primers.
Abridged name of silicon dioxide, which is an abundant mineral on earth. In paint industry, porous and pyrogenic silica and colloidal silica produced by burning of organosilicone compounds, are used to adjust sagging, leveling and settling behavior of paint. Larger and grinded in micron scale silica dust is used as a matting agent. Precipitated silica in proper solvent and/or resin vehicle is used to improve scratch and flame resistances of paints.
Quartz powder which is obtained by grinding amorphous quartz is widely used in paint industry as matting additive. Furthermore, SiO2 based on diatomaceous earth is used for the same purpose. Moreover, pyrogenic silica obtained by burning of silicon tetrachloride (SiCl4) is used as rheology modifier in paints.
Alkali metal silicates like sodium and potassium silicates have limited use as inorganic paint binder. Furthermore, ethyl silicate is used as a binder in anti-corrosive paints, especially in high corrosion resistant zinc-rich primers.