Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Çözgenli boyalarda kullanılan sikloalifatik keton çözücü.
Kimyasal adı: Siklohexanon
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 156,7°C; etere göre buharlaşma sayısı: 40; özgül ağırlığı: 0,948; kırma indisi: 1,4500; parlama noktası: 43°C

Terim
Tanım
Cyclo aliphatic ketone solvent used in solvent-borne coatings.
Chemical name: Cyclohexanone
Chemical formula:

Boiling point: 156,7°C; evaporation number relative to ether: 40; specific gravity: 0,948; refractive index: 1,4500; flash point: 43°C