Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Pek çok doğal reçineyi, selüloz eterleri ve fenol formaldehit reçinelerini çözen bir alkol.
Kimyasal formülü:

Kaynama noktası: 160°C; etere göre buhar sayısı: 28; özgül ağırlığı: 0,942; kırma indisi: 1,4191; parlama noktası: 63°C
Terim
Tanım
Alcohol that can dissolve many natural resins, cellulose ethers and phenol formaldehyde resins.
Chemical formula:

Boiling range: 160°C; Evaporation number based on the ether: 28; Specific gravity: 0,942; Refractive index: 1, 4191; Flash point: 63°C