Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Organik kaplama bağlayıcısını çözme etkisi göstermesinin yanısıra, üzerindeki fonksiyonel grup(lar) üzerinden çapraz bağlanma tepkimesine katılan, dolayısıyla da uçucu olarak çevreye karışmayan kimyasallar.
Tek başına iyi bir çözücü olmamasına karşın, iyi çözücülere eklendiğinde çözme özelliğini bozmayan çözgenler. Seyrelticiler, genellikle incelticilere (tiner) maliyetleri düşürmek amacıyla eklenirler.
Terim
Tanım
Chemicals that dissolve organic coating binder and participate in the cross-linking reaction because of the functional groups they bear. Therefore, they are not volatile or hazardous to environment.
Although their particular solvency is moderate, when mixed with strong solvents they do not affect the solvency. Diluents are used in conjunction with thinners to reduce cost.