Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Organik kaplamalarda sertlik ölçmek amacıyla kullanılan çok sayıda testin çoğu, şu üç ilkeden birini esas alır: Çizilmeye direnç, sert bir maddenin batmasına direnç, periyodik deformasyona karşı yorulma direnci.

Çizilmeye karşı direnç özelliğini ölçen sertlik testlerinin başında kalem sertliği testleri gelir. Bu testte, farklı sertlikteki standart kalemlerle boya filmi çizilmeye çalışılır. Boyanın sertliği, filmi çizemeyen en sert kalemin sertlik derecesi olarak rapor edilir.

Sert bir maddenin batmasına direnç esasına dayalı sertlik testlerinde, organik kaplamaya göre çok daha sert bir ucun, kontrollü bir kuvvet kullanılarak film içine doğru itilmesi karşısında, boyanın hangi noktaya kadar direnebildiği ölçülür. Bu ilkeyle uygulanan testler arasında en bilinenleri Buchholz Sertlik Testi ile Tukon (veya Knoop) Sertlik testidir.

Periyodik deformasyon karşısında yorulma direnci esasına dayalı sertlik testleriarasında en bilineni “Sarkaç Sertliği Testi” veya “Sarkaç Sönümleme Testi” dir. Bu testlerde, boya filmine küçük fakat periyodik bir kuvvet uygulanarak, filmin kaç döngü sonunda, ya da kaç saniyede yorularak kalıcı şekil bozukluğuna (deformasyona) uğradığı belirlenir.

Ayrıca Bkz. Kalem sertliği, Buchholz sertliği, Knoop sertliği, Sarkaç sertliği
Terim
Tanım
Vast majority of tests for measuring the hardness of organic coatings are based on the following three principles: scratch resistance, indentation resistance and fatigue resistance against periodic deformation.

Widely used scratch resistance test is the pencil hardness test. Pencils with varying hardnesses are used to scratch the paint film. The hardness of the film is reported as the grade of pencil that does not cause any scratching on the surface.

In indentation resistance tests, an indenter harder than the organic coating is forced against the film under a fixed load. The size of the indentation indicates the resistance of the paint. Buchholz hardness test and Tukon (Knoop) hardness test are the most known indentation hardness tests.

Pendulum hardness test is the most common test relateed to fatigue resistance against periodic deformation. The damping time or number of swings made by the pendulum required to make permanent deformation of paint film under periodic load is determined.

See Also Pencil hardness , Buchholz hardness, Knoop hardness, Pendulum hardness