Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
İçerdikleri aktif hidrojenler üzerinden, epoksi reçinelerinin okziran gruplarıyla tepkimeye girerek çapraz bağlanmayı sağlayan alifatik poliamid reçinelerinden oluşan epoksi sertleştiricisi.
Birinci bileşen olarak anılan ve ana bağlayıcı içeren bileşenle karıştırıldığında çapraz bağlanarak sertleşme sürecinin başlamasını sağlayan bileşen. Sertleştirici, çapraz bağlayıcı reçineyi veya bir katalizörü içerebilir.
Terim
Tanım
Hardener for epoxy resins, composed of aliphatic polyamide resins which can crosslink with oxirane groups of epoxy resins using the active hydrogens it possesses.
Component that starts hardening by cross-linking when mixed with binder containing component known as first component. Hardener may consist of cross-linkers or a catalyst.