Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir polimer karışımı içinde bulunan ve her biri özdeş ağırlığa sahip moleküller içeren çeşitli grupların her birinin içerdiği molekül sayısıyla, grubun ortak molekül ağırlığı çarpılır; bu çarpımlar her grup için yapılarak toplanır; bu değer, toplam molekül sayısına bölünürse sayıca ortalama molekül ağırlığı bulunur.

Terim
Tanım
Number average molecular weight is found by summing the products of the number of molecules and molecular weights of each group containing equal molecular weights divided by the sum of thenumber of molecules in the polymer mixture.