Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Boyanın, gerçekte üzerine uygulanacağı yüzey üzerindeki örtücülüğüne ise “sınai örtücülük” veya “endüstriyel örtücülük” adı verilir. Sınai örtücülük, gerçek uygulama yüzeyi (:Kimi zaman çıplak yüzey, kimi zaman da belli bir renge sahip astarın uygulandığı yüzey) üzerine, kademeli olarak artan kalınlıklarda uygulama yapılarak belirlenir. Bir ince film ile, bir sonraki kademede uygulanan daha kalın film arasındaki renk farkı, renk ölçüm cihazıyla belirlenir. Renk farkının DE<0,3 olduğu noktadaki kalınlık “endüstriyel örtücülük” değeri olarak kaydedilir.
Terim
Tanım
Hiding of paint over the real subtrate to be coated is called industrial hiding. It is determined by applying gradually increasing subsequent layers on the real substrate (sometimes it can be a bare surface or primed surface with a certain color.) If the color difference obtained by color measuring device, between two subsequent layers (a thicker film after a thin film) is less than 0.3 (DE<0.3), the film thickness at that point is defined as industrial hiding.