Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Derinlemesine süzme, boya içinde bulunan ve tutulması istenen taneciklerin boyutunun çok üzerindeki kalınlıkta bir tabaka halinde bulunan ve gözenekli bir yapıya sahip olan süzme ortamları (örn. gözenekli kartuşlar) kullanılarak yapılır. İstenmeyen tanecikler, gözenekli yapının girintileri içinde tutularak süzülmüş olurlar.
Kontrollü bir gözenek yapısına sahip olacak biçimde üretilen kartuşlar kullanılarak boyanın basınç altında ve “derinlemesine filtrasyon” yöntemiyle süzülmesi. Günümüzde, bu amaçla yapılan boya süzme işlemlerinde, gözenek açıklığı 1µm’den 100µm’ye kadar değişen süzme kartuşları kullanılmaktadır.
Katı taneciklerin, geçebilen tane büyüklüğünü sınırlayan bir ayırıcı aracılığıyla, içinde bulundukları sıvı ortamdan mekanik olarak ayrılması. Ayrıca Bkz. Yüzeysel süzme, Derinlemesine süzme
Boya içinde mevcut olan ve istenmeyen taneciklerin, belirli göz açıklıklarına sahip elekler kullanılarak tutulması işlemine yüzeysel süzme adı verilir.
Terim
Tanım
In-depth filtration is performed using porous filtration media (e.g, porous cartridges) with a thickness much higher than the desired particle size in the paint. Undesired particles are held in the pores of the filter and, thus the paint is filtered.
Filtration of coatings with “deep filtration method” under an applied pressure using cartridge filters having controlled porous structures. Presently, cartridge filters of 1µm to 100µm pore sizes are used for paint filtration processes.
Mechanical separation of solid particles from fluid medium through a sieve which limits certain particle size to pass. See Also Surface filtration, In-depth filtration
A process in which unwanted particles presented in paint are retained on a certain mesh size sieve.