Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bileşenleri arasında bir kimyasal tepkime yürümekte olan bir akışkanın akış davranışında, tepkime ilerledikçe oluşan değişiklikleri inceleyen bilim dalı. Kimyasal tepkimeler sonucunda film oluşturan organik kaplamaların film oluşum süreçleri boyunca akış davranışlarını incelemede de kullanılır.
Maddenin biçimsel bozunmaya (deformasyon) uğramasını ve akışını inceleyen bilim dalı.
Organik kaplamaların akış davranışlarını, üretim, depolama ve uygulama aşamalarında istenen özelliklere sahip kılmak amacıyla kullanılan katkılar. Bu katkılar, genellikle, yaş boyaya, kesmeyle incelen (shear thinning) veya tiksotropik özellik kazandırmayı amaçlarlar.
Terim
Tanım
Branch of science that investigates the changes in the rheology of a fluid, having components that undergo a chemical reaction, during the course of the reaction. It is also used to investigate the rheological behaviour of crosslinking organic coatings during the film formation process.
Science of flow and deformation of materials.
Additives that modify the film behaviour of organic coatings during production, storage and application. These additives impart shear thinning and thixotropic behaviour to wet paint.