Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Rengin nesnel olarak tanımlanması için geliştirilen sistemlerdir. “Görsel Sistemler” ve “Matematiksel Sistemler”olarak iki tür renk tanımlama sisteminden söz edilebilir. “Görsel Sistemler”, belli bir sistematik içinde oluşturulan çok sayıda standart renk kartından oluşurlar. Belirlenmek istenen renk, o “görsel sistem” içindeki en yakın renk kartının koduyla anılır. Munsell Renk Sistemi ve Doğal Renk Sistemi (NCS) en yaygın kullanılan “görsel renk sistem”leridir. Matematiksel renk sistemleriyse, her bir noktası bir renge karşılık gelen üç boyutlu sanal renk uzayları oluşturarak kurulur. En yaygın olanı CIE Lab sistemidir. Ayrıca Bkz. Munsell renk sistemi, Doğal renk sistemi, CIE Lab renk sistemi
Terim
Tanım
Systems developed for subjective identification of color. Color identification systems can be divided into two groups. Visual system and mathematical system. Visual system comprises numerous color chips arranged systematically. The color is identified by the nearest resemblance color cards code. Munsell color system and natural color system are the most common visual color identification systems. Mathematical color identification systems based on three dimensional color space while each point in this color space specifies a certain color. CIE Lab is the most common mathematical system used. See Also Munsell color system, Natural color system, CIE lab color system