Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir rengi tanımlamada kullanılan bileşenlerden biri (diğer ikisi “renk tonu” ve “ışıklılık”tır). Bir rengin doygunluğuyla kastedilen o rengin tonunu oluşturan unsurların, renk içinde ne kadar derişik ya da seyreltik bulunduğudur. Doygunluk sözcüğünün yanısıra kroma (chroma) ve saflık (purity) sözcükleri de aynı anlamda kullanılırlar.
Terim
Tanım
One of the three components used to define a color (other two are "hue" and "lightness"). Saturation describes the concentration of color components constituting the hue. The terms chroma and purity are also used in place of saturation.