Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Renkli yüzeylerden yansıyan ışığın, Renkölçer (colormeter, colorimeter) ve Renk spektrometresi cihazlarıyla analiz edilmesi yoluyla renk ölçümleri yapılır. Ayrıca Bkz. Tayfölçer
Terim
Tanım
Color measurement is performed by analysing the light reflected from a colored surface by using Colormeter, Colorimeter or Color spectrometer. See Also Spectrometer