Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Doymamış polyester reçinesinin veya epoksi reçinesinin bağlayıcı olarak kullanıldığı, spatulayla uygulanan ve sertleşme sonucunda çok yüksek sertliklere erişen macunlara halk arasında verilen ad.
Uygulama yüzeylerinin içerebildiği pürüz, çatlak ve çukurların doldurulması amacıyla kullanılan ve kritik pigment hacim derişiminin (CPVC) üzerinde dolgu içeren organik kaplama malzemesi. Macunlar, yüksek viskoziteleri nedeniyle spatula ve silindirlerle uygulanabilirler.
Terim
Tanım
Name given to putties that unsaturated polyester resins or epoxy resins are used as binders and that reaches to very high stiffness after spatula application and drying.
Organic coating material that contains extenders above the Critical Pigment Volume Concentration (CPVC). Putties are used to fill holes, cracks, and eliminate roughness on the substrate. Putties can be applied using spatula and rollers due to their high viscosity.