Boya Terimleri

Aramak istediğiniz kelimeyi yazınız:
Terim
Tanım
Bir ürün ya da hizmetin üretilmesi sürecinin sonunda, tasarım aşamasında öngörülen niteliklere ne oranda sahip olduğunun ölçüsü. Ayrıca Bkz. Tasarım kalitesi
Terim
Tanım
Assessment of how close the characteristics of a product and service are after production process, relative to those projected during design stage. See Also Design quality